/ Мэдээ мэдээлэл / СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛААС

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛААС

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтэс нь анх 1952 онд Óлсын Цагдан сэргийлэх газрын харъяа Цагдан сэргийлэх 2 дугаар анги “Толгойт”-д байгуулагдсанаар эх суурь нь тавигдсан түүхэн замналтай юм байна.

            Анги, тасаг, хэлтсийн íэрийн товчоо:

1952.03.10-1965.07.01 хүртэл Нийслэл Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын харъяа Цагдан сэргийлэх 2 дугаар анги.

            Даргаар нь:

 1. Цагдаагийн ахлах дэслэгч Ганбулагийн Бадам 1952.03.10-1953.07.05 хүртэл
 2. Хошууч Даваадорж 1953.07.05-1955.03.10.
 3. Ахмад Намнангийн Дорж 1955.03.10-1956.08.01.
 4. Хошууч Ёндонгийн Бямбаа 1956.08.01-1958.07.01.
 5. Ахмад Загдын Ганжууржав 1958.07.01-1959.06.15.
 6. Дэд хурандаа Үржингийн Жамбадагва 1959.06.15-1965.07.01.

1965.07.01-1990.09.30 хүртэл Октябрийн районы АДХГ захиргааны дэргэдэх Цагдан сэргийлэх хэлтсийн Толгойтын цагдан сэргийлэх тасаг.

Даргаар нь:

 1. Цагдаагийн дэд хурандаа Үржингийн Жамбадагва 1965.07.01-1971.11.15.
 2. Хошууч Сономын Доржжанцан 1971.11.16-1978.09.27.
 3. Дэд хурандаа Ланганы Төвсүрэн 1978.09.29-1984.10.15.
 4. Хошууч Гэндэнгийн Гонгор 1984.10.16-1987.07.20.
 5. Дэд хурандаа Начингийн Даваа 1988.02.20-1989.05.31.
 6. Дэд хурандаа Найдангийн Гэндэнпүрэв 1989.06.01-1991.07.05.

1990.09.30-1992.10.31 хүртэл Октябрийн районы АДХГ захиргааны дэргэдэх Толгойтын цагдан сэргийлэх хэлтэс.

           

 

Даргаар нь:

 1. Хошууч Чүлтэмсүрэнгийн Ганбаатар 1990.11.15-1992.10.31

1992.10.31-ний өдрөөс одоог хүртэл Нийслэл Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтэс гэсэн нэртэйгээр өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж, өргөжин тэлж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

            Хэлтсийн даргаар нь:

 1. Цагдаагийн хошууч Чүлтэмсүрэнгийн Ганбаатар 1992.10.31-1994.10.25.
 2. Дэд хурандаа Пүрэвсэдийн Болд 1994.10.26-1995.01.30.
 3. Хошууч Чулууны Мөнхбат 1995.02.21-1995.06.30.
 4. Хурандаа Шаалайн Пүрэв 1995.08.09-1998.08.10.
 5. Дэд хурандаа Жаловын Бумнанжид 1998.08.11-1999.12.20.
 6. Дэд хурандаа Баатарын Болдбаатар 1999.12.28-2001.10.11.
 7. Хурандаа Данзангийн Цог 2001.10.12-2007.01.24.
 8. Хурандаа Өлзийбатын Энхтөр 2007.01.24-2008.10.02.
 9. Хурандаа Мядагийн Ганхүү 2008.10.02-2010.04.21.                                                                                                                                                                                       
 10. Дэд хурандаа Чойжанцангийн Болдбаатар 2010.05.07- 2012.06.10

Хууль  зүйн сайдын 2012 оны тушаалаар тус  цагдаагийн  хэлтэс  нь  2  хэлтэст  хуваагдаж Сонгинохайрхан дүүрэг  дэх  цагдаагийн  нэгдүгээр  хэлтэс болж  өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж, өргөжин тэлж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 1. Цагдаагийн хурандаа  Б.Батсуурь 2012.06.10- 2014.11.18
 2. Цагдаагийн хурандаа  Ш.Цогбаатар 2015.11.18-ны өдрөөс эхлэн одоо хүртэл ажиллаж байна

                   Түүхэн баримт:

            Тэр үеийн хэллэгээр манай цэцэглэн хөгжиж байгаа аж үйлдвэр, соёлын төв, Нийслэл Улаанбаатар хотын амгалан тайван байдал, боловсон хэв журам, ариун цэврийн байдлыг сахиулах ажиллагааг хангах зорилгоор Улаанбаатар хотын хороодын Цагдан сэргийлэх ангиудыг байгуулах тухай МАХН-ын төв хороо, Сайд нарын зөвлөлийн 1950 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 108/22 дугаар тогтоолыг үндэслэн:

   БНМАУ-ын ДЯЯ-ны сайд хурандаа Батаагийн 1952 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 170 тоот тушаалаар тэр үед Нийслэл Улаанбаатар хот 11 хороотой байхад 2, 3, 8-р хороодыг харъяалсан Цагдан сэргийлэх 2 дугаар ангийг байгуулж даргаар нь Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх газрын 1-р хэлтсийн тасгийн дарга цагдаагийн ахлах дэслэгч н.Бадам, ахлах төлөөлөгчид мөн газрын 1-р хэлтсийн жинхэнэ төлөөлөгч цагдаагийн дэслэгч н.Гомбо, жинхэнэ төлөөлөгч 2-т 1 дүгээр хэлтсийн жинхэнэ төлөөлөгч цагдаагийн дэслэгч н.Пунцаг, хорооны байцаагч н.Жамъянгараваа, байцаагч 3-т Постын салааны дарга дэслэгч н.Рэнцэндорж, цагдаагаар ажиллаж байгаа ахлах дэслэгч Доржпаламын Гончиг, хорооны байцаагч бага дэслэгч н.Хаянхирваа нарыг 1952 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дэвшүүлэх ба шилжүүлэх замаар томилон ажиллуулжээ.

    БНМАУ-ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1965 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 79 дүгээр зарлигаар Улаанбаатар хотын Засаг захиргаа бүтцийг өөрчлөн районууд бий болгожээ.

            Үүнтэй холбогдуулан НАХЯ-ны сайд хошууч генерал Жамбалсүрэнгийн 1965 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 333 тоот тушаалаар Нийслэл Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх агиудыг районы АДХГ захиргааны дэргэдэх Цагдан сэргийлэх хэлтэс болгон өргөтгөн зохион байгуулсан байна.

            Энэ зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр Нмйслэлийн Цагдан сэргийлэх газрын 3 дугаар ангийн дарга хурандаа Буян-Өлзийн Сэнгэдоржийг Октябрийн районы АДХГ захиргааны дэргэдэх Цагдан сэргийлэх хэлтсийн даргаар, Цагдан сэргийлэх 2 дугаар ангийг Октябрийн районы цагдан сэргийлэх хэлтсийн харъяа Цагдан сэргийлэх тасаг болгон өргөтгөж, даргаар нь 2 дугаар ангийн дарга дэд хурандаа Үржингийн Жамбадагвыг 1965 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тус тус томилон ажиллуулсан байна.   

БНМАУ-ын Засгийн газрын 1990 оны хуралдаанаар батлагдсан “Цагдан сэргийлэх байгууллагыг бэхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 244 дүгээр тогтоолын дагуу УЦСЕГ-ын даргын 1990 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн б/701 тоот тушаалаар Толгойтын Цагдан сэргийлэх тасгийг өргөтгөж, 1990 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Октябрийн районы АДХГ Захиргааны дэргэдэх Толгойтын Цагдан сэргийлэх хэлтэс болгожээ.

УЦСЕГ-ын дарга хошууч генерал Б.Пүрэвийн 1990 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн б/792 тоот тушаалаар хошууч Чүлтэмсүрэнгийн Ганбаатарыг Октябрийн районы АДХГЗахиргааны дэргэдэх Толгойтын цагдан сэргийлэх хэлтсийн даргаар 1990 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн томилон ажиллуулжээ.   

Монгол Улсын шинэ үндсэн хууль болон Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын засгийн газраас Улаанбаатар хотын районуудыг татан буулгаж, дүүргүүдийг байгуулж, Улсын их хурлын 1992 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор баталжээ.

Энэ зохион байгуулалтаар Сонгинохайрхан дүүрэг 20 хороотойгоор байгуулагджээ.

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын даргын 1992 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн б/200 тоот тушаалаар Нийслэлийн дүүргүүдийн Цагдаагийн хэлтсүүдийг дүүргүүдийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтэс гэж нэрлэсүгэй гэж заажээ.

Үүнийг үндэслэн Толгойтын Цагдаагийн хэлтсийг Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтэс гэж нэрлэх болжээ.

БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН:

            БНМАУ-ын Дотоод явдлын яамны харъяа Улсын Цагдан сэргийлэх газрын даргын “Орон тоог тэгшитгэн томилох тухай” 1952 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 49 тоот тушаалаар 2 дугаар ангийн цагдаад эргүүлийн салааны цагдаа:

 1. Нангаагийн Чүлтэмсүрэн
 2. Тэгшийн Санжжав
 3. Цолмонгийн Банзрагч
 4. Ширбазарын Содном
 5. Жамсрангийн Даржаа

Гэрээт салааны цагдаа

 1. Баядайн Самдан
 2. Ванжилын Дуламдорж
 3. Данигайн Ниргэдэг

Мах комбинат дахь Цагдан сэргийлэх хэсгийн цагдаад эргүүлийн салааны цагдаа.

 1. Далхаагийн Лхамжав нарыг 1952 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн шилжүүлэн томилон ажиллуулжээ.

 

Дээрх баримтуудаас үзэхэд Цагдан сэргийлэх 2 дугаар анги анх байгуулагдахдаа 15-16 хүний бүрэлдэхүүнтэй байжээ.

Улаанбаатар хотын Цагдан сэргийлэх ангиудыг районы Цагдан сэргийлэх хэлтэс болгон өөрчлөн зохион байгуулахтай холбогдуулан НАХЯ-ны 1 дүгээр орлогч сайд бөгөөд УЦСЕГ-ын дарга хурандаа Ж.Авхиагийн 1965 оны 07 дугаар сарын 08-ний өдрийн 222 тоот тушаалаар:

-       ЦС-х 2-р ангийн ахлах төлөөлөгч ахмад Лодойдамбын Дэмбэрэлийг Октябрийн районы Цагдан сэргийлэх хэлтэст ахлах төлөөлөгчөөр

-       ЦС-х 2-р ангийн жинхэнэ төлөөлөгч ахлах дэслэгч Гэлэгийн Цанжидийг мөн районы Цагдан сэргийлэх хэлтсийн Толгойтын тасагт жинхэнэ төлөөлөгчөөр

-       Мөн ангийн хэрэг бүртгэгч бага дэслэгч Содовын Даланжинг мөн районы Цагдан сэргийлэх хэлтсийн Толгойтын цагдаагийн тасагт эксперт хэрэг бүртгэгчээр

-       Мөн ангийн гал сэргийлэн хамгаалах байцаагч бага дэслэгч Дамбасүрэнгийн Бадамсүрэнг мөн тасагт гал сэргийлэн хамгаалах жинхэнэ байцаагчаар

-       Мөн ангийн гал сэргийлэн хамгаалах байцаагч бага дэслэгч Мангалын Ягааныг тус тасагт гал сэргийлэн хамгаалах жинхэнэ байцаагчаар, 1965 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс тус тус томилжээ.

-       Хуулзүйн сайдын 2012 оны тушаалаар тус цагдаагийн хэлтэс нь хуваагдаж Сонгино хайрхан дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс болон үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Bore:
188.143.234.155
This is both street smart and inegtlilent.
2015-09-06 03:21:27
Kindsey:
188.143.232.32
Ah! Dicvtnimaeo... lo SpiderMan di Lucca ha spopolato x anni, stavolta l'ho immortalato anche io.Ha davvero il fisicaccio e so che si è fatto da solo la tutina, colando fili di silicone x dare l'effetto ragantela sulla tuta ecc ecc...È romano ed è un conoscente di Fulvio :-D
2016-05-19 11:04:31
Bertha:
188.143.232.32
Do some of you people still not get that there is no shortage of homes for American infants? Do you get that the number of couples wanting to adopt far <a href="http://xlctju.com">ougiewths</a> the number up for adoption here?
2016-05-19 17:49:26
Starleigh:
188.143.232.27
11/11/2012 - 11:49pmSolo gobargg,solo gobargg!!!Solo llogargg,solo llogargg!!Jajaja!Esa es la estrategia moufiosa florentinesca.Yo tambien queria ver a esa banda de imparciales,pero cuando marco Morata,dije ya esta to er pescao vendio.Bueno,lo importante es que  &#8220;Seguimos a 8&m,243;.Jajaja!Ro#an8mañana 12 dias de Noviembre,12 porkadas merengues&#8230;jajaja!Hasta los webos de esa bandaa!! http://hnbdahuer.com [url=http://xfdzukhu.com]xfdzukhu[/url] [link=http://lyqwnpuvrmw.com]lyqwnpuvrmw[/link]
2016-05-20 00:22:58
RichardSwism:
178.137.163.251
Doctors have many challenges to face as they are perennially surrounded by patients, diseases, hospital duties and over-extended or odd shift timings. Universally, doctor is considered to be a noble profession and respectable one at that, but a doctor also has to work under immense pressures, emotional strains and other physical challenges. A regular physician like most of us at some point face will have to deal with personal situations such as important family affairs, family holidays, sickness or pregnancy that may force them to abandon medical duties. At the same time, a hospital or a healthcare facility is also constantly faced with emergency situations that demand all hands on deck round-the-clock. Therefore, every hospital, clinic or nursing home is compelled to hire locum tenens or substitute doctor in order to keep the staffing under control at all times. In fact, locum doctors are the most valuable asset for the medical community because they provide quality medical care and act as a helping-hand in emergency situations when the medical facilities need them the most. Unlike regular or permanent doctors, locum doctor jobs are also ideal career options for medical interns and graduates because they offer a wide array of medical exposure in varied medical specialties, work cultures and healthcare systems. Locum jobs are challenging and flexible, thus an increasing number of medical professionals have benefitted from these jobs, so whether one is looking for a family physicians position or in a hospital or in a clinic, locum jobs for doctors are available at all levels and in different healthcare systems. In addition, being a locum doctor gives a medical professional the control over their working hours, location of work and choice of area of specialisation. Technically, locum positions are not restricted to general physicians but they are also extended to other fields of medical specialisations such as cardiology, neurology and many more. Travelling can be an integral part of locum jobs, and these distinctive features are a boon for many dedicated medical professionals who are eager to expand their medical careers with loads of multi-cultural medical experiences. The fact that locum agencies in the UK recruit tens of thousands of locums from across the globe in various NHS hospitals, private clinics, nursing homes and other public hospitals speaks volume of the popularity of locum jobs. Locating or getting a locum tenens job is a simple task as long as you are registered with one of the many reputable locum agencies. These agencies act as the middle man between locum tenens and medical facilities, and they also look after all the details pertaining to travel for locum tenens, accommodation and the nature of locum work. Thus, maintaining a healthy locum doctor-agency relationship benefits both the parties, and it also increases the probability of getting recommendable employment opportunities and businesses or vice-versa.
2017-11-10 01:34:57
RichardSwism:
178.137.163.251
Doctors have many challenges to face as they are perennially surrounded by patients, diseases, hospital duties and over-extended or odd shift timings. Universally, doctor is considered to be a noble profession and respectable one at that, but a doctor also has to work under immense pressures, emotional strains and other physical challenges. A regular physician like most of us at some point face will have to deal with personal situations such as important family affairs, family holidays, sickness or pregnancy that may force them to abandon medical duties. At the same time, a hospital or a healthcare facility is also constantly faced with emergency situations that demand all hands on deck round-the-clock. Therefore, every hospital, clinic or nursing home is compelled to hire locum tenens or substitute doctor in order to keep the staffing under control at all times. In fact, locum doctors are the most valuable asset for the medical community because they provide quality medical care and act as a helping-hand in emergency situations when the medical facilities need them the most. Unlike regular or permanent doctors, locum doctor jobs are also ideal career options for medical interns and graduates because they offer a wide array of medical exposure in varied medical specialties, work cultures and healthcare systems. Locum jobs are challenging and flexible, thus an increasing number of medical professionals have benefitted from these jobs, so whether one is looking for a family physicians position or in a hospital or in a clinic, locum jobs for doctors are available at all levels and in different healthcare systems. In addition, being a locum doctor gives a medical professional the control over their working hours, location of work and choice of area of specialisation. Technically, locum positions are not restricted to general physicians but they are also extended to other fields of medical specialisations such as cardiology, neurology and many more. Travelling can be an integral part of locum jobs, and these distinctive features are a boon for many dedicated medical professionals who are eager to expand their medical careers with loads of multi-cultural medical experiences. The fact that locum agencies in the UK recruit tens of thousands of locums from across the globe in various NHS hospitals, private clinics, nursing homes and other public hospitals speaks volume of the popularity of locum jobs. Locating or getting a locum tenens job is a simple task as long as you are registered with one of the many reputable locum agencies. These agencies act as the middle man between locum tenens and medical facilities, and they also look after all the details pertaining to travel for locum tenens, accommodation and the nature of locum work. Thus, maintaining a healthy locum doctor-agency relationship benefits both the parties, and it also increases the probability of getting recommendable employment opportunities and businesses or vice-versa.
2017-11-11 14:54:17
IkgNC:
45.146.231.204
Drug prescribing information. Cautions. <a href="https://pregabalinfor.top">can i order cheap lyrica without rx</a> in Canada Actual about medication. Read here.
2021-04-23 20:53:32
IxaET:
45.149.129.163
Medicament information leaflet. Long-Term Effects. <a href="https://lyricainfo.top">order generic lyrica without dr prescription</a> in Canada Best trends of medicines. Get here.
2021-04-26 04:42:37
JaniceJenry:
45.149.129.163
how to take cialis <a href="https://mycialistabs.com/">cialis india</a> cialis 5mg price cvs
2021-04-30 11:49:11
JaniceJenry:
45.149.129.163
cialis prices <a href="https://mycialistabs.com/">cheap cialis online</a> cialis for prostate
2021-04-30 12:22:00
Tiffanygoori:
45.146.231.204
how long does it take for cialis to kick in <a href="https://toptadalafiltabs.com/">cialis prices</a> cialis 20 mg price walmart
2021-05-02 01:43:53
Tiffanygoori:
45.146.231.204
generic cialis online <a href="https://toptadalafiltabs.com/">tadalafil online</a> active ingredient in cialis
2021-05-04 00:32:41
Stellablike:
45.149.129.163
how to write an evaluative essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">rutgers college essay</a> write college essay introduction
2021-05-04 07:06:00
Stellablike:
45.149.129.163
how to write an introduction for a synthesis essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">write this essay for me</a> how to write the common app transfer essay
2021-05-05 17:06:17
RebeccaMuT:
45.149.129.163
indianapolis essay writing service <a href="http://writemyessayslfd.com/">write college essays</a> public service commitment essay
2021-05-06 04:47:19
Francesthoke:
212.60.7.170
cheapest generic viagra <a href="https://mrviagrashop.com">international viagra online</a> where to buy sildenafil over the counter
2021-05-06 23:22:01
RebeccaMuT:
45.153.226.4
essay on social service for class 8 <a href="http://writemyessayslfd.com/">writing essays for money</a> do my essay writing service
2021-05-07 03:45:09
Francesthoke:
212.60.7.170
viagra best buy <a href="https://mrviagrashop.com">buying sildenafil citrate online</a> buy viagra online without prescription
2021-05-07 12:21:59
MartinaCen:
45.149.129.163
women viagra <a href="https://mysildenafilkr.com/">mysildenafilkr.com</a> sildenafil generic
2021-05-07 12:51:19
MartinaCen:
45.149.129.163
best generic viagra <a href="https://mysildenafilkr.com/">generic viagra 100mg</a> sildenafil 50mg
2021-05-08 01:37:27
Kathrynprulk:
5.8.51.134
daily cialis <a href="http://tadalafilled.com/">cost of cialis 5mg</a> cialis price walgreens
2021-05-11 15:34:59
LahHY:
45.146.231.204
resume in spanish <a href="http://coverletterforresumetop.com/">http://coverletterforresumetop.com/</a> resume styles
2021-05-11 18:23:07
KokJC:
45.153.226.4
general resume objective <a href="http://coverletterforresumetop.com/">edit my resume</a> real estate agent resume
2021-05-12 12:32:59
Kathrynprulk:
5.8.51.134
buy cialis online overnight shipping <a href="http://tadalafilled.com/">viagra vs cialis vs levitra</a> order cialis
2021-05-12 19:12:50
WmiCW:
45.153.226.4
pharmacy technician resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">resume making service</a> online resume maker
2021-05-12 21:57:55
YfhUS:
45.146.231.204
emt resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">good cover letter</a> strong resume words
2021-05-13 08:27:46
TwkQB:
45.153.226.4
price of viagra <a href="https://edviagramaster.net/">buying viagra online</a> viagra pill
2021-05-13 20:24:03
VkmIV:
45.153.226.4
generic viagra online <a href="https://edviagramaster.net/">https://edviagramaster.net/</a> sildenafil citrate
2021-05-14 06:40:25
ZuwWQ:
5.8.51.134
roman viagra <a href="https://sildenafilviagratop.com">herbal viagra</a> sildenafil 100mg price walmart
2021-05-15 04:56:55
XcjTV:
45.146.231.204
buy cialis generic <a href="https://cialisortadalafil.com/">20mg cialis</a> buying generic cialis
2021-05-15 17:55:12
XaoLH:
45.153.226.4
cialis overdose <a href="https://cialisortadalafil.com/">tadalafil 20 mg how long does it last</a> cialis samples
2021-05-16 03:39:53
PtnNJ:
5.8.51.134
sildenafil 100mg price walmart <a href="https://sildenafilviagratop.com">roman viagra</a> buy viagra
2021-05-16 04:38:07
ZunRM:
45.153.226.4
buy generic cialis online <a href="https://topcialistabs.com/">what can i take to enhance cialis</a> what does cialis look like
2021-05-16 17:51:46
EveZT:
45.153.226.4
generic cialis <a href="https://topcialistabs.com/">what happens if you take 2 cialis</a> cialis coupon free trial
2021-05-17 06:27:29
PlnTA:
5.8.51.134
Drugs information for patients. What side effects? <a href="https://mobic4u.top">mobic without dr prescription</a> in Canada Everything what you want to know about pills. Get now.
2021-05-18 09:52:22
BbvEV:
45.146.231.204
<a href="https://5bz.ru/">база предприятий беларуси</a>
2021-05-21 16:23:34
KlqFN:
5.8.51.134
Pills prescribing information. Long-Term Effects. <a href="https://augmentin4u.top">cost augmentin</a> in USA Best news about medicines. Read information now.
2021-06-01 10:33:31
Fidelmum:
193.188.21.175
MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK: <a href="https://about.me/alexa.smith">FREE SEX</a>
2021-09-17 20:51:32
YnwUL:
2.59.49.109
<a href="https://doxycycline2022.top">where to buy generic doxycycline</a>
2021-12-05 07:30:36
PqxLC:
2.59.49.109
<a href="https://doxycycline2022.top">doxycycline</a>
2021-12-05 08:46:56
LppLV:
194.32.222.9
https://ideal43.ru/
2021-12-10 10:28:39
OjzRV:
193.187.106.116
<a href="http://energobalt-spb.ru/">where to buy provigil online</a>
2021-12-11 12:00:57
MlaCT:
212.60.7.183
<a href="https://klavakot.ru/">buy lyrica without prescription</a>
2021-12-13 16:33:18
MopRS:
45.146.231.50
<a href="https://pepcid4all.top/">generic pepcid</a>
2021-12-16 15:14:19
PtqQM:
45.146.231.50
ivermectin dog mange <a href="https://stromectollife.com/">ivermectin for cattle</a> ivermectin dosage chickens
2021-12-21 08:20:39
UuvHO:
193.187.106.116
what are the side effects of cialis <a href="https://topiccialis.net/">buy generic cialis</a> buy cialis online in usa
2021-12-21 09:29:50
AkvAI:
194.226.184.82
<a href="https://abilify4all.top">abilify</a>
2021-12-22 01:49:50
BcdTR:
194.32.222.9
<a href="https://cephalexin4all.top">where to buy cephalexin online</a>
2021-12-22 02:38:21
DabSM:
193.187.106.116
<a href="https://claritin4all.top">buy claritin</a>
2021-12-22 03:27:27
LwkLG:
194.32.222.9
<a href="https://cytotec4all.top">buy cytotec</a>
2021-12-22 04:15:54
ZitPM:
193.187.106.116
<a href="https://doxycycline2022.top">buy doxycycline online no prescription</a>
2021-12-22 05:03:51
YsoIP:
194.226.184.82
<a href="https://doxycyclineph.top/">buy doxycycline online no prescription</a>
2021-12-22 05:51:09
QkkXE:
194.32.222.9
<a href="https://lisinopril22.top/">buy lisinopril</a>
2021-12-22 06:43:18
McbAS:
194.32.222.9
<a href="https://lisinopril2022.top/">lisinopril</a>
2021-12-22 07:39:37
ClnTF:
109.106.143.250
taking viagra for fun <a href="https://topsildenafilcustomer.net/">viagra otc</a> 200 mg sildenafil citrate
2022-01-05 09:48:41
HfjZM:
109.106.143.250
alternative to viagra <a href="http://viagrawallet.org/">sildenafil cost</a> sildenafil costs
2022-01-05 11:40:42
IdlSG:
109.106.143.250
chinese herb viagra <a href="https://sildenafilbag.com/">ingrediants in viagra</a> viagra for sale
2022-01-05 13:36:32
MfiZT:
109.106.143.250
eli lilly cialis coupon <a href="https://cialistadalafilcustomer.org/">tadalafil vs cialis</a> purchase cialis
2022-01-05 15:34:25
YriWG:
45.147.0.65
non prescription cialis <a href="https://cialistobag.com/">viagra vs cialis price</a> cialis precio
2022-01-09 23:34:46
KxeWO:
45.147.13.109
cialis vs.viagra reviews <a href="https://cialiswallet.com/">how long for cialis to work</a> generic cialis online canada
2022-01-10 00:45:50
PduFV:
45.147.13.109
sildenafil online <a href="https://menviagrashopping.com/">low price viagra</a> women viagra
2022-01-10 15:54:34
EqmQA:
45.147.0.65
viagra over the counter walmart <a href="https://postviagratops.net/">viagra triangle chicago</a> viagra government funded
2022-01-12 17:54:17
VowTU:
45.153.226.213
buying cialis without prescription <a href="https://tadalafilworldlife.org/">cialis vs viagra cost</a> how cialis works
2022-01-12 19:25:00
JsxWN:
45.147.0.65
<a href="https://san-epidem.ru/dezinsekciya/unichtozhenie-tarakanov/">стоимость обработки уничтожение клопов тараканов муравьев</a>
2022-01-14 16:28:14
QnqDO:
45.147.0.65
Новое на sanitar-company.ru <a href="http://sanitar-company.ru/">избавиться от клопов москва уничтожение клопов в квартире</a>
2022-01-16 22:53:50
EzyVK:
45.147.0.65
viagra vs vardenafil <a href="https://mylevitrabag.net/">difference between levitra and cialis</a> vardenafil wikipedia
2022-01-17 00:29:29
LzqXE:
45.147.0.65
vardenafil <a href="https://stoplevitrashop.com/">cialis and levitra</a> levitra 10 mg vardenafil
2022-01-17 01:17:29
OkcOZ:
45.153.226.213
vardenafil natural <a href="https://levitravardenafilone.org/">vardenafil 10 mg</a> vardenafil liquid domesticorder
2022-01-17 02:05:11
OuqDE:
45.147.15.26
vardenafil research liquid <a href="https://armalevitra.com/">what is levitra for</a> vardenafil tablets in india
2022-01-17 02:53:15
TdgCE:
109.106.143.250
<a href="https://minsk-apart1.by/">квартиры на сутки</a>
2022-01-17 14:18:10
RhuYI:
109.106.141.102
<a href="http://rusluge.ru/dengi/kredity/kreditnie-donory/">База кредитных доноров в Москве</a>
2022-01-18 07:46:42
QlqDD:
45.147.0.65
Новое на holzen.ru <a href="https://holzen.ru/">дверь балконная из дерева</a>
2022-01-20 23:45:33
EmkMU:
45.147.15.26
generic viagra online for sale <a href="https://armaviagra.org/">chinese herb viagra</a> sildenafil 100 mg tablet
2022-01-23 15:49:23
ZvhCF:
45.153.226.213
cialis reddit <a href="https://tadalafilcustomer.net/">cialis dosage 40 mg</a> is generic cialis available
2022-01-23 17:24:23
OdfTL:
45.153.226.213
<a href="https://quartz-city.ru/kvartsevye-stoleshnitsy/">Столешницы из кварцевого алгомерата</a>
2022-01-24 20:38:29
NhbLL:
45.147.0.65
<a href="https://moiinterier.com/">пример</a>
2022-01-25 11:36:53
JfaXB:
94.154.189.67
<a href="https://seroquel4all.top">buy seroquel without dr prescription</a>
2022-01-31 20:48:08
MgbOV:
45.153.226.213
Что представляет собой сайт Гидра? <a href="https://hydraclubruzxpnew4af.com">гидра нарко сайт</a> Hydra — это известный маркетплейс при помощи которого, можно приобрести целый ряд запрещенных законодательством товары. Пройдя на сайт <a href="https://https://hydraclubruzxpnew4af.com/" title="Гидра">Гидра</a> вы можете ознакомиться с каталогом. В нем представлены ассоциативы, марихуана и другие курительные смеси, экстази и опиаты. Каждый продавец имеет собственный рейтинг в системе маркетплейса, это необходимо для того, чтобы избежать встречи с мошенниками. Регистрация на сайте Гидры Гидра сайт имеет удобную систему регистрации, сам процесс не займет много времени, достаточно придумать пароль, логин, указать действующий е-мейл. По окончании регистрации участник получает удобный личный кабинет. Таким образом, можно добавлять товары в корзину и производить оплату. В Hydra 24 существует техническая поддержка, которая рада помочь и решить конфликтные ситуации с магазинами.
2022-02-03 02:33:10
Clusity:
46.8.157.232
best essay writing service for college <a href="https://englishessayblog.com/">englishessayblog.com</a> civil service exam essay questions
2022-03-25 16:31:46
Clusity:
46.8.157.232
essay on tutoring for community service <a href="https://englishessayblog.com/">dissertation writers</a> pro essay writing service reviews
2022-03-28 12:28:50
TravisNog:
178.159.37.105
what exactly does viagra do? <a href=" https://edviagralove.com/# ">do i need a prescription for viagra</a> do i need a prescription for viagra
2022-03-29 22:47:18
ArtrBoazy:
178.159.37.60
what is better viagra or cialis or levitra?? <a href=" https://cls20.com/# ">generic cialis 7days</a> where to buy cialis in singapore
2022-04-03 17:29:21
StroMit:
178.159.37.60
cheap stromectol <a href=" https://stromectolns.com/# ">ivermectin 3mg tab</a> 1% ivermectin
2022-04-06 03:15:10
EdwardEdges:
178.159.37.60
where do you inject liquid cialis <a href=" http://cialiscnd.com/# ">generic cialis 20mg</a> buy cialis online usa
2022-04-10 09:02:55
FrankSmums:
178.159.37.60
doxycycline online canada without prescription <a href=" http://doxycyclinefast.store/# ">doxycycline 20 mg</a> doxycycline 50 mg buy uk
2022-04-12 09:27:42
FrankSmums:
178.159.37.60
clomid medicine <a href=" http://clomidus.store/# ">buy online clomid 50mg</a> where can you get clomid pills
2022-04-13 22:26:18
FrankSmums:
178.159.37.60
5mg prednisone <a href=" http://prednisoneen.store/# ">cheapest prednisone no prescription</a> prednisone sale
2022-04-15 07:29:20
FrankSmums:
178.159.37.60
buy amoxicillin over the counter uk <a href=" https://amoxilfast.life/# ">amoxicillin script</a> where to buy amoxicillin pharmacy
2022-04-16 17:24:22
FrankSmums:
178.159.37.60
buy cheap clomid <a href=" https://clomidmst.com/# ">buy clomid 50mg online</a> clomid for sale online with no prescription
2022-04-18 00:21:47
FrankSmums:
178.159.37.60
clomid pill <a href=" https://clomidmst.com/# ">buy clomid without a prescription</a> clomid 50 mg buy uk
2022-04-19 06:51:48
FrankSmums:
178.159.37.60
purchase doxycycline <a href=" https://doxycyclinemst.com/# ">doxycycline 100mg cap</a> doxycycline sale uk
2022-04-20 13:06:37
HaroldSoith:
178.159.37.60
canadian medications <a href=" http://drugsen.site/# ">erectial disfunction</a> new ed drugs
2022-04-22 00:54:59
HaroldSoith:
178.159.37.60
pills for ed <a href=" http://drugsen.site/# ">vacuum pump for ed</a> online medication
2022-04-23 08:16:42
HaroldSoith:
178.159.37.60
ways to treat erectile dysfunction <a href=" http://drugsen.site/# ">aspirin and ed</a> ed symptoms
2022-04-24 14:12:29
HaroldSoith:
178.159.37.60
buy prescription drugs online without <a href=" http://drugsen.site/# ">best ed medicine</a> top rated ed pills
2022-04-25 20:10:56
Stacyslurn:
178.159.37.60
generic prednisone tablets <a href=" https://deltasone.shop/# ">prednisone 500 mg tablet</a> 50 mg prednisone from canada
2022-04-28 00:03:09
Stacyslurn:
178.159.37.60
buy prednisone online without a script <a href=" http://deltasone.site/# ">prednisone brand name in india</a> can you buy prednisone over the counter uk
2022-04-29 12:08:37
Stacyslurn:
178.159.37.60
ivermectin mexico <a href=" http://stromectol.icu/# ">covid ivermectin</a> ivermectin ointment
2022-05-01 00:18:36
Stacyslurn:
178.159.37.60
eli lilly cialis <a href=" http://cialistadalafil.site/# ">is there a generic for cialis</a> cialis 5mg daily how long before it works
2022-05-02 06:25:12
CharlesWap:
178.159.37.60
<a href=" https://stromectol.company/# ">ivermectin stock price today</a> stromectol order
2022-05-03 13:44:13
Williamkit:
178.159.37.60
buy prescription drugs without doctor <a href=" https://cheapdrugsmrt.online/# ">mexican pharmacy without prescription</a> ed pills that really work
2022-05-05 22:08:05
Williamkit:
178.159.37.60
stromectol oral <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">cvs ivermectin</a> buy ivermectin pills
2022-05-07 12:48:29
Williamkit:
178.159.37.60
cialis manufacturer coupon 2018 <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis pills</a> cialis prostate
2022-05-08 04:18:41
Williamkit:
178.159.37.60
cialis no perscription overnight delivery <a href=" https://cialismrt.com/# ">purchasing cialis in the usa</a> how well does cialis work
2022-05-08 17:23:08
Williamkit:
178.159.37.60
is ivermectin safe <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">ivermectin withdrawal time</a> buy ivermectin tablets
2022-05-09 08:52:43
Williamkit:
178.159.37.60
the best ed pill <a href=" https://cheapdrugsmrt.com/# ">ed treatments that really work</a> natural remedies for ed problems
2022-05-10 05:55:46
Williamkit:
178.159.37.60
prednisone rx coupon <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">generic prednisone</a> can you buy prednisone over the counter
2022-05-10 17:53:46
CharlesDof:
178.159.37.60
topical ivermectin for cats <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin dosage human</a> ivermectin pancreatic cancer
2022-05-11 20:22:35
CharlesDof:
178.159.37.60
online ed pills <a href=" https://edpillcanada.com/# ">best ed pills non prescription</a> top ed drugs
2022-05-12 16:13:32
CharlesDof:
178.159.37.60
ivermectin pills for dogs <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin 1.87 paste for humans</a> ivermectin rx
2022-05-13 15:46:37
CharlesDof:
178.159.37.60
comfortis without vet prescription <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">canadian drug pharmacy</a> how to get prescription drugs without doctor
2022-05-14 08:04:46
CharlesDof:
178.159.37.60
online prescription for ed meds <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">comfortis without vet prescription</a> ed meds online without doctor prescription
2022-05-15 01:14:29
CharlesDof:
178.159.37.60
ivermectin price canada <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin rosacea reddit</a> ivermectin for mice
2022-05-15 15:26:11
CharlesDof:
178.159.37.60
best canadian online pharmacy <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">pain meds online without doctor prescription</a> how to get prescription drugs without doctor
2022-05-16 04:09:57
CanadaLic:
178.159.37.60
india pharmacy mail order <a href=" https://indiadrs.online/# ">buy prescription online from india</a> generic drugs without doctor's prescription
2022-05-17 14:52:49
CanadaLic:
178.159.37.60
prescriptions from india <a href=" https://indiadrs.com/# ">india pharmacy without dr prescriptions</a> overseas pharmacies online
2022-05-18 07:08:43
CanadaLic:
178.159.37.60
stromectol price usa <a href=" https://stromectoldrs.online/# ">stromectol for sale</a> stromectol 12 mg tablets
2022-05-18 23:19:31
Michaelhob:
178.159.37.60
price for viagra <a href=" https://viagrasln.com/# ">sildenafil 100 mg</a> viagra tablets for men
2022-05-19 21:08:12
Michaelhob:
178.159.37.60
viagra <a href=" https://viagrasln.com/# ">sildenafil 100 mg</a> price for viagra
2022-05-20 13:53:46
Michaelhob:
178.159.37.60
sildenafil <a href=" https://viagrasln.com/# ">sildenafil</a> sildenafil citrate tablets 100 mg
2022-05-21 05:19:34
Michaelhob:
178.159.37.60
stromectol pills for humans <a href=" https://stromectolive.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a> stromectol 12 mg tablets
2022-05-21 20:09:22
Michaelhob:
178.159.37.60
generic tadalafil 20mg india <a href=" https://cialistlf.com/# ">tadalafil without a doctor's prescription</a> where to buy liquid cialis
2022-05-22 08:52:05
Michaelhob:
178.159.37.60
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectolive.com/# ">stromectol for humans for sale</a> stromectol price usa
2022-05-22 21:36:46
JamesAmort:
178.159.37.60
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for humans for sale</a> stromectol for sale
2022-05-23 18:20:59
JamesAmort:
178.159.37.60
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectol.company/# ">ivermectin/praziquantel for horses</a> stromectol for sale
2022-05-24 07:25:39
JamesAmort:
178.159.37.60
ivermectin pill for scabies <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol 12 mg tablets</a> where to buy stromectol
2022-05-24 23:29:03
Craigwex:
178.159.37.60
generic viagra walmart <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra coupon</a> over the counter viagra
2022-05-25 19:07:56
Craigwex:
178.159.37.60
price of viagra <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra tablets for men</a> 100mg viagra
2022-05-26 11:37:04
AndrewFleex:
178.159.37.60
cialis daily dosage <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic tadalafil 20mg india</a> super cialis best price
2022-05-27 05:04:22
AndrewFleex:
178.159.37.60
generic cialis 40 mg <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">best price for daily cialis</a> generic cialisw
2022-05-27 22:23:29
AndrewFleex:
178.159.37.60
cialis australia online stores <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis pills</a> cialis without a pescripton
2022-05-28 12:21:03
AndrewFleex:
178.159.37.60
cialis cheap generic <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis on lone</a> what is better viagra or cialis or levitra??
2022-05-29 05:41:33
AndrewFleex:
178.159.37.60
cialis egypt <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil without a doctor's prescription</a> cialis and high blood pressure
2022-05-29 19:47:04
AndrewFleex:
178.159.37.60
buy cialis 36 hour <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">price of cialis 20 mg</a> cialis canada free trial
2022-05-30 09:11:41
AndrewFleex:
178.159.37.60
cialis online purchase <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil 20mg best price</a> generic cialis without prescription
2022-05-30 22:39:56
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
 • 2015-02-07
Эрэн сурвалжилж байна